« sasaa teo | Periodo:Januaro 2006 | eraris »
« festo agrokultura | Kategorio:interesaĵo | rizo por suŝio »

la 14-a de Januaro, 2006

Sasa veitchii

En la dek-tria, sur la pako de Ĵuŭrokuĉa, mi trovis "熊笹" (kiu signifas ursa sasao) kiel ingredienco. Mi supozis, ke ĝi estus eraro, kaj devus esti 隈笹 (Sasa veitchii), ĉar la elparolo de tiuj estas sama en japana lingvo, t.e. kumazasa. Do mi serĉis informojn pri ĝi sur reto kaj en vortaroj.

opinio 1:
熊笹 estas eraro, kaj 隈笹 estas korekta, kiu nomiĝis tiel ĉar la randoj de la folioj havas nuancon blankan (隈) en vintro.
opinio 2:
熊笹 estas populara nomo de iuj specoj de sasao kun grandaj folioj, aŭ tioj en monto, kaj malsama de 隈笹, kiu signifas nur Sasa veitchii.
opinio 3:
ambaŭ 熊笹 kaj 隈笹 estas korektaj, kaj signifas Sasa veitchii. 熊笹 nomiĝis tiel ĉar ursoj vivas ĉirkaŭ Sasa veitchii, kaj ŝatas manĝi ĝin (mi ne scias, ke ĉu japanaj ursoj vere ŝatas ĝin, kvankam granda pando en ĉinio manĝas sasaon).

En ĉina lingvo, Sasa veitchii estas 山白竹, kiu signifas montan blankan bambuon, do la signifo ŝajas pli simila de japana 隈笹 ol 熊笹. Mi ne scias la originon de la latina "veitchii", sed supozas, ke ĝi originus iun nomon de angla persono.

Sasa estas iu genro de la subfamilio Bambusoideae. Kelkaj utilaj informoj sur reto:

Esploroj pri bambuo:
Bamboo - Conservation, Diversity, Ecogeography, Germplasm, Resource Utilization and Taxonomy (angle).

Iom da listo de la subfamilio bambusoideae kun informoj pri la karaktero:
富士竹類植物園栽培種リスト (japane).

Malsameco inter take, sasa, bamboo kaj aliaj specoj en Poaceae:

Sistema kolektaĵo de ligiloj:
The World of Bamboo (angle kaj japane) far Jomon A & Koi.

Informoj en Vikipedio japana estas malsufiĉaj:

Le treize, j'ai trouvé "熊笹" (qui signifie sasa d'ours) sur le paquet de Juurokutcha comme ingrédient. J'ai supposé qu'il était une erreur, et il devait être 隈笹 (Sasa veitchii), parce que leurs prononciations sont même en japonais, i.e. kumazasa. Donc j'ai cherché des informations sur cela sur l'internet et dans des dictionnaires.

opinion 1:
熊笹 est une erreur, et 隈笹 est correct, qui s'appelle comme ça parce que les bords des feuilles ont une teinte blanchâtre (隈) en hiver.
opinion 2:
熊笹 est un nom populaire de certaines espèces de sasa avec grandes feuilles, ou celles aux montagnes, et différent de 隈笹 qui signifie seulement Sasa veitchii.
opinion 3:
熊笹 ainsi que 隈笹 sont corrects, et ils signifient Sasa veitchii. 熊笹 s'appelle comme ça parce que les ours vivent aux environs de Sasa veitchii, et ils préfèrent le manger (je ne sais si les ours japonais vraiment le préfèrent, bien que les pandas géants en chine mangent sasa).

En chinois, Sasa veitchii est 山白竹 qui signifie le bambou blanc de montagne, donc le sens semble similaire à 隈笹 que 熊笹 en japonais. Je ne sais l'origine de "veitchii" latin, mais je suppose qu'il a son origine dans un nom de personne anglaise.

Sasa est un genre de la sous-famille Bambusoideae. Quelques informations utiles sur l'internet:

Recherches sur les bambous:
Bamboo - Conservation, Diversity, Ecogeography, Germplasm, Resource Utilization and Taxonomy (en anglais).

Un peu de liste de la sous-famille bambusoideae avec des informations sur la caractéristique:
富士竹類植物園栽培種リスト (en japonais).

Différences parmi les takes, les sasas, les bamboos et les autres espèces sous Poaceae:

Collection systématique de liens:
The World of Bamboo (en anglais et japonais) par Jomon A & Koi.

Des informations dans Wikipédia japonaise sont insuffisantes:

Afiŝita de fotono je 2006.01.14. 11:07 | interesaĵo

Komentoj

Depende de kelkaj informoj sur reto, la latina nomo Sasa veitchii ŝajnas vere origini la nomon de la anglo John Gould VEITCH, kiu elportis ĝin en Anglio en 1861.

Interesa informo pri li, aliuj kaj angla japana ĝardeno:
East Meets West: the Japanese Garden in England
far Hazelle Jackson

Afiŝita de fotono je 2006.01.16. 09:49