« tu vas bien? | Periodo:Julio 2005 | ekmalĉagrenis »
« Odaŭara 4 | Kategorio:vojaĝo | Odaŭara 5 »

la 17-a de Julio, 2005

vidis flosigi lanternojn (tooroo-nagaŝi)

hieraŭ vespere mi vidis, ke oni flosigas lanternojn paperajn sur Sakura-Rivero.
j'ai vu qu'on faisait flotter des lanternes en papier sur la Rivière Sakura hier soir.

ĝi estas unu japana kutimo. oni kredas aŭ ŝajnigas kredi, ke la animoj de siaj ancestroj venas por festivalo de Bon, kaj reiras la finan tagon de la festivalo. oni rigardas, ke la animoj reiras sur la lanternoj, kaj forvidas ilin sur rivero.
il est une coutume japonaise. on croit ou feint de croire que les âmes de ses ancêtres viennent pour la fête de Bon, et rentrent le dernier jour de la fête. on considère que les âmes rentrent en montant sur les lanternes, et les raccompagne à la rivière.


la flosigitaj lanternoj estos kolektitaj ĉe la malsupro de la rivero por ne malpurigi la rivero:
les lanternes flottantes seront collectées à l'aval de la rivière pour ne pas polluer la rivière:
kaisyuu.jpg


bonzoj kunvenos sur ĉi tiu etapo, kaj recitos sutraojn de budaismo:
des bonzes se réuniront sur cette estrade, et réciteront les soûtras de bouddhisme:
butai.jpg


laŭlonge de Sakura-Rivero, oni faras kelkajn stalojn por vendi manĝaĵojn, ludilojn k.t.p. al la kunvenantoj:
au long de la Rivière Sakura, on fait quelques stands pour vendre des aliments, jouets etc. aux gens rassemblés:
yatai.jpg


oni flosigas siajn lanternojn tiel, kiel bonzoj direktas:
on fait flotter ses lanternes conformément aux instructions des bonzes:
tourou.jpg


unu bonzo diris, ke ni vivas danke al niaj ancestroj, kiuj estas 2n pri n-a generacio antaŭ unu persono. do ni danku al tiaj multaj ancestroj okaze de Bon.
un bonze a dit que nous vivons grâce à nos ancêtres qui sont 2n pour ne génération avant une personne, donc remercions tellement d'ancêtres à l'occasion de Bon.

do mi pensas, ke simple devas esti ∑n=1 2n ancestroj por unu persono, sed nombro de homoj de antaŭa generacio devas esti malmulta ol 2n, ĉar la loĝantaro sur la tero plialtiĝas depende de homa historio; krom tio, la unua homo estas nur unu virino hipoteze de mitoĉondria evo; krom krom tio, ĉiuj vivantoj sur la tero havas nur unu originon hipoteze de komuna descendo. do iom da ancestoj kalkulitaj devas esti la sama persono, alivorte, ∑n=1 2n estas tro multe kalkulita.
donc je pense qu'il faut être simplement ∑n=1 2n ancêtres pour une personne, mais le nombre de l'humanité de la génération ancienne doit être moins que 2n parce que la population sur la terre augmente selon l'histoire de l'humanité; de plus, la première humanité est seulement une femme selon l'hypothèse d'Ève Mitochondriale; en plus, tous les être vivants sur la terre ont une seule origine selon l'hypothèse de lignée commune. donc quelques ancêtres calculés doivent être les mêmes personnes, en d'autres mots, ∑n=1 2n est trop beaucoup calculé.

ĉiukaze ni dankas ankaŭ al la sama origino.
en tout cas, nous remercions aussi la même origine.

parenteze, kiel la animoj de niaj komunaj ancestoj samtempe venas al ĉiuj ejoj? - ĉu la animo dependa de japanoj estas tia ψ, kiu kontentigas la ekvation de Schrödinger? ;-p
à propos, comment les âmes de nos ancêtres communs viennent en même temps en tous lieux? - l'âme selon les japonais, est-elle ψ qui satisfait à l'équation de Schrödinger? ;-p

Afiŝita de fotono je 2005.07.17. 11:50 | vojaĝo

Komentoj