« se mi havus OS 9-n | Periodo:Junio 2005 | kabukio sur Landsat »
« gif-a bildo de V-a signa tiparo | Kategorio:interesaĵo | kabukio sur Landsat »

la 21-a de Junio, 2005

originas kabukion?

mi skribis "kie originas?", poste serĉis la kabukian skripton, kaj trovis la frazon:

"malami la krimon, ne malami la personon"
en la skripto de "蔦紅葉宇都谷峠 文弥殺し (aŭtuna ruĝo de hedero ĉe Ucunoja-montkresto: murdi Bun'ja-n)" de 河竹黙阿弥 (KAŬATAKE Mokuami), 安政3 (la jaro 1856).

Nisa, la fripono, penis ŝteli monon de Bun'ja en unu gastejo ĉe Mariko. li estis kaptita de Ĵuubee, kiu ankaŭ gastantis tie. la gastejestro kaj aliaj gastoj diris, ke oni bindu Nisa-n per mato, kaj faligu lin en la Abe-rivero. Nisa petis Ĵuubee mediaciu, ĉar li ankoraŭ ne ŝtelas. tiam Ĵuubee diris:

he ĉiuj, kvankam li estas malamabla, vi perdas nenion. oni diras "malami la krimon, ne malami la personon"; bonvole pardonu lin, ŝparu lian vivon.

mi ne scias, ĉu ĝi estas la unua fojo, ke oni ŝanĝis la originalan frazon "malami la menson, ne malami la personon" el "孔叢子". sed ĉi tie la maniero de uzo estis ankoraŭ korekta, kontraŭe de la kazo de KOIZUMI.

ĝuste ke HIROSE Ŝinĵi skribis, la diraĵo kaj la faraĵo de KOIZUMI estas vere malkonvena.

j'ai écrit "kie originas?", puis cherché le texte de kabuki, et trouvé la phrase:

"haïr le crime, ne pas haïr la personne"

dans le texte de "蔦紅葉宇都谷峠 文弥殺し (le rouge automnal de lierre au col d'Utsunoya: tuer Bun'ya)" par 河竹黙阿弥 (KAWATAKE Mokuami), 安政3 (l'année de 1856).

Nisa, le voleur, a essayé de voler de l'argent de Bun'ya dans une auberge à Mariko, mais il est attrapé par Juubee qui est aussi descendu là. l'aubergiste et les autres clients se sont proposés d'envelopper Nisa avec une natte et de le faire tomber dans le fleuve Abe. Nisa a demandé à Juubee de l'arbitrer parce qu'il n'a rien volé encore. alors Juubee a dit:

Écoutez tout le monde, quoiqu'il soit haïssable, vous n'avez perdu rien. on dit: "haïr le crime, ne pas haïr la personne"; s'il vous plaît, pardonnez-lui, épargnez-le.

je ne sais s'il est la première fois qu'on a changé la phrase originale "haïr l'esprit, ne pas haïr la personne" de "孔叢子". mais ici le mode d'emploi était encore correct contrairement au cas de KOÏZUMI.

justement comme HIROSE Shinji a écrit, les faits et dits de KOÏZUMI ne sont pas du tout appropriés.

Afiŝita de fotono je 2005.06.21. 11:56 | interesaĵo

Komentoj