« ree fajlis per #150 | Periodo:Novembro 2005 | ne malvarma »
« orienta marbordo de Izu 5 | Kategorio:vojaĝo | chungjie »

la 29-a de Novembro, 2005

orienta marbordo de Izu 6

Mia fina marŝo estis el Kaŭazu al Inazusa en la dudek-sepa.
Ma marche finale était de Kawazu à Inazusa le vingt-sept.

Kaptejo de andesito, tofo kaj granito:
Une carrière d'andésite, tuf et granite:
saiseki.jpg

Semoj kiel dancistoj:
Des graines comme des danseurs:
gagaimo.jpg
Eble iu speco de ASCLEPIADACEAE, ĉu ne?
Peut-être une sorte de ASCLEPIADACEAE, n'est-ce pas?

Ankaŭ bongustaj vintraj fragoj (Rubus buergeri, ĉu ne?) estas laŭlonge de la vojo:
Il y a aussi des fraises d'hiver (Rubus buergeri, n'est-ce pas?) délicieuses au long du chemin:
itigo.jpg

Poste de la marŝo, mi kuniris membrojn de familio, kiuj prenis trajnon, al Izukju-ŝimoda. Mi ricevis la premiojn pri la marŝo laŭlonga de tuta fervojo de Izukju. Unu de la premiojn estas unu bileto de vagono sub cablo aŭ ŝipo:
Après la marche, j'ai rejoint les membres de famille qui ont pris le train, et nous somme allés à Izukyu-shimoda. J'ai reçu les prix pour la marche au long de tout le chemin de fer d'Izukyu. Un des prix est un billet du téléphérique ou du bateau:
bileto.jpg

Ni prenis ŝipon:
Nous avons pris le bateau:
fune.jpg

Alia premio estas unu kadro por la insignoj, kiujn mi ricevis ĉe ĉiuj stacidomoj. Ĉijara kadro estas pli malgranda ol tio lasta jara:
Un autre prix est un cadre pour les insignes que j'ai reçus à chaque gare. Le cadre de cet an est plus petit que celui de l'an dernier:
badge.jpg

Afiŝita de fotono je 2005.11.29. 13:07 | vojaĝo

Komentoj